Heb ik een burn-out?

Burn-out is een aandoening waarbij jij (of een ander) emotioneel en fysiek uitgeput bent en weinig tot niets kan presteren

De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach.  De opvatting van de laatste is inmiddels dominant geworden.

 

Burn-out bestaat in haar opvatting uit een aantal, min of meer samenhangende verschijnselen:

 • uitputting (extreme vermoeidheid);
 • cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt);
 • een lager zelfbeeld
 • en neerslachtige en/of emotionele buien.

 

Oorzaken:

Te veel stress op het werk en/of in de privésituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een  persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zouden risicofactoren zijn.

 

Als je je in het hierboven gestelde herkent en ook aan een aantal hieronder opgesomde criteria voldoet, dan is er een (grote) kans dat je inderdaad een burn-out hebt:

 • enorme prestatiedruk;
 • aanhoudende stress (alle functies met strakke targets, deadlines, klantencontact);
 • ervaren van veel onzekerheid (overnames, fusies, ontslagrondes);
 • perfectionisme;
 • grote behoefte aan controle;
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel (bv. geen 'nee' kunnen zeggen);
 • het idee dat een mogelijkheid tot herstel ontbreekt;
 • het ontbreken van plezier in het werk en privéleven. 

Burn-out uit zich dan in de volgende (mogelijke)  symptomen:

 • concentratie-problemen: je hebt moeite met overzicht houden;
 • vergeetachtigheid: je vergeet vaker afspraken of toezeggingen;
 • uitstellen: je stelt taken steeds uit of zegt deze af;
 • stemmingswisselingen: je bent sneller boos, prikkelbaar, angstig of geëmotioneerd;
 • slaapproblemen: je slaapt slecht en bent bijna altijd moe;
 • eetproblemen: je eet meer of juist minder;
 • een verlaagd libido: minder zin in seksuele activiteiten;
 • onzeker over je functioneren: het idee de controle kwijt te zijn;
 • werk of studie slokken veel van je tijd op: je negeert hobby’s en sociale contacten;
 • lichamelijke klachten: bv. moe, hoofdpijn, nek- en schouderklachten, duizeligheid, dubbelzien, verkouden, grieperig, hartkloppingen, hyperventilatie.

De meeste mensen hebben lang niet alle symptomen, maar slechts een paar.