Heb ik een burn-out?

Burn-out is een aandoening waarbij jij (of een ander) emotioneel en fysiek uitgeput bent en weinig tot niets kan presteren

De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach.  De opvatting van de laatste is inmiddels dominant geworden.

 

Burn-out bestaat in haar opvatting uit een aantal, min of meer samenhangende verschijnselen:

 • uitputting (extreme vermoeidheid);
 • cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt);
 • een lager zelfbeeld
 • en neerslachtige en/of emotionele buien.

 

Oorzaken:

Te veel stress op het werk en/of in de privésituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een  persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zou meer risico hebben op burn-out..

 

Als je je in het hierboven gestelde herkent en ook aan een aantal hieronder opgesomde criteria voldoet, dan is er een (grote) kans dat je inderdaad een burn-out hebt:

 • enorme prestatiedruk;
 • aanhoudende stress (alle functies met strakke targets, deadlines, klantencontact);
 • ervaren van veel onzekerheid (overnames, fusies, ontslagrondes);
 • perfectionisme;
 • grote behoefte aan controle;
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel (bv. geen 'nee' kunnen zeggen);
 • het idee dat een mogelijkheid tot herstel ontbreekt;
 • het ontbreken van plezier in het werk en privéleven. 

Burn-out uit zich dan in de volgende (mogelijke)  symptomen:

 • concentratie-problemen: je hebt moeite met overzicht houden;
 • vergeetachtigheid: je vergeet vaker afspraken of toezeggingen;
 • uitstellen: je stelt taken steeds uit of zegt deze af;
 • stemmingswisselingen: je bent sneller boos, prikkelbaar, angstig of geëmotioneerd;
 • slaapproblemen: je slaapt slecht en bent bijna altijd moe;
 • eetproblemen: je eet meer of juist minder;
 • een verlaagd libido: minder zin in seksuele activiteiten;
 • onzeker over je functioneren: het idee de controle kwijt te zijn;
 • werk of studie slokken veel van je tijd op: je negeert hobby’s en sociale contacten;
 • lichamelijke klachten: bv. moe, hoofdpijn, nek- en schouderklachten, duizeligheid, dubbelzien, verkouden, grieperig, hartkloppingen, hyperventilatie.

De meeste mensen hebben lang niet alle symptomen, maar slechts een paar.