Aanpak

Aanpak (in het algemeen)

Burn-out wordt tegenwoordig succesvol behandeld door middel van therapie. Tijdens de therapie wordt nagegaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van een burn-out. 

 

Daarnaast worden verschillende risicofactoren die met je professionele en persoonlijke situatie te maken hebben geïnventariseerd en - waar mogelijk - aangepakt.

 

Ook komen andere factoren aan de orde. Denk aan je relatie, gebeurtenissen in het verleden die (deels) onverwerkt zijn.

 

Verder wordt ernaar gestreefd je zo snel mogelijk te laten herstellen, zodat je weer plezier in het leven en je werk terug krijgt.

 

In de praktijk blijkt een burn-out soms gevolgd te worden door een carrièreomslag; voor veel ex-cliënten blijkt hun burn-out reden te zijn te reflecteren op hetgeen ze écht willen. Vaak is dat iets anders dan de baan die ze voorheen hadden. 

Onze aanpak

Ons standaardpakket bestaat uit:

  1. Een intake, waarbij – na een kennismaking – je klachten in kaart worden gebracht en verkend. Ook legt de behandelaar je uit welke behandelopties er mogelijk zijn;
  2. Onze behandelmethode is kort en krachtig en zorgt er voor dat je zo snel mogelijk weer hersteld bent. In het traject wordt gewerkt met verschillende bewezen effectieve behandel-methoden. We zetten oa. elementen in van: schema-therapie, Cognitieve therapie, mindfullness of oplossingsgerichte therapie;
  3. Na ondertekening van de offerte wordt een plan opgesteld en in de eerste sessie besproken. De behandeling bestaat uit in totaal 5 of 10 geprekken waarbij er verkend wordt en oplossingen worden aangedragen. Van jou wordt een open houding verwacht en de bereidheid tot het werken aan oplossingen. Van de behandelaar kun je deskundigheid en geheimhouding verwachten.
  4. Aan het einde van de behandeling wordt er samen geëvalueerd, vervolgacties en -opdrachten besproken en wordt je gevraagd de behandelaar te beoordelen op Zorgkaart Nederland.

 

Opties voor uitbreiding:

  • Mocht de (mogelijke) oorzaak liggen in onvoldoende verwerkte zaken uit het verleden, dan kan er EMDR worden ingezet. Dit is een zeer sterke – wetenschappelijk bewezen – aanpak om dit soort gebeurtenissen te verwerken. Denk bv. aan trauma’s (seksueel misbruik, ongelukken),  slachtoffer zijn van pesten of andere onverwerkte gebeurtenissen in het verleden;
  • Het betrekken van anderen bij het traject. Met jouw instemming kun je denken aan je partner of anderen;
  • Verlenging van het aantal sessies.